slogan
Jak pomagać dzieciom?

Większości Polaków, jak pokazują od lat różnego rodzaju statystyki, kojarzy organizacje pozarządowe z akcjami pomocowymi. Tymczasem fakty mówią co innego - najwięcej NGO zajmuje się sportem, edukacją, kulturą. W cyklu "Co robią organizacje pozarządowe" będziemy Wam pokazywać działania non profit z różnych dziedzin. Dziś przykłady tych, którzy pomagają dzieciom.

Przemoc ma niejedną twarz, dlatego walka z nią powinna przebiegać na różnych polach. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Fundacja Mederi, która swoim podopiecznym zapewnia kompleksową pomoc z zakresu prawa, medycyny oraz psychologii. Wspiera poszkodowanych w odzyskiwaniu poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i innych ludzi. Jednocześnie dąży do zapobiegania patologiom i prowadzi akcje edukacje wśród młodzieży.

Jednym z czołowych projektów oświatowych Fundacji jest Kalejdoskop, w ramach którego wychowankowie trzech Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych biorą udział w warsztatach na temat praw człowieka, tolerancji i dyskryminacji. Następnie piszą na ten temat artykuły na stronę internetową, organizują przedstawienia teatralne, przygotowują wystawy fotografii, by przez artystyczne działania nagłaśniać kwestie praw dziecka.

Krzywda dzieci często przechodzi niezauważona w świecie dorosłych. Dla ofiar bywa powodem do wstydu, albo tematem, który niechętnie podejmują, z kolei osoby postronne bagatelizują sygnały, nawet nie ze złej woli, a braku wiedzy na temat pożądanej reakcji. Działalność Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) ma skutecznie zapobiegać takim sytuacjom.

Organizacja uczy, jak bronić się przed przemocą, a także co zrobić, jeżeli pojawiają się podejrzenia że dzieci są krzywdzone. Fundacja w centrum swoich zainteresowań stawia przede wszystkim najmłodszych, ale nie zapomina przy tym o dorosłych, którzy powinni być dla najmłodszych wsparciem i wzorem. W programie działań Dajemy Dzieciom Siłę znajdziemy więc liczne szkolenia i spotkania, zarówno dla rodziców (związane z propagowaniem idei dobrego rodzicielstwa), jak i dla profesjonalistów pracujących z dziećmi (między innymi: dla psychologów, lekarzy, czy prokuratorów).

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce zajmujących się promocją praw dziecka, działalnością edukacyjną w tej dziedzinie oraz organizowaniem wszechstronnej pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową. Organizacja jest patronem (a także organizatorem) licznych kampanii społecznych, a także wydarzeń społecznych i kulturalnych uwrażliwiających na przestrzeganie praw dziecka.

Agata Tusznio

Znasz organizację pozarządową zasługującą na przedstawienie? Napisz do nas.

baner02.jpg