slogan
Ludźmi nadal się handluje

Do handlu ludźmi dochodzi również w naszej części Europy, także w naszym kraju. Co robić, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo? Wyjeżdżając do pracy, upewnij się, że firma w ogóle istnieje, zostaw bliskim namiary pracodawcy i adres, gdzie zamieszkasz. Ustal też z rodziną częstotliwość kontaktów, dzięki temu będą mogli lepiej reagować, gdy zajdzie taka konieczność – wyjaśnia Fundacja La Strada na swojej stronie internetowej.

Czasy wydają nam się nowoczesne i pełne humanizmu, ale problem handlu ludźmi nie odszedł w zapomnienie. Jest na tyle poważny i widoczny, że zajmują się nim nie tylko odpowiednie służby do walki z przestępczością, ale także powoływane przez ludzi dobrej woli organizacje. W Polsce jedną z nich jest La Strada, należąca do międzynarodowej sieci La Strada International, w skład której wchodzą również pokrewne organizacje m.in.: z Czech, Holandii, Białorusi, Ukrainy i Macedonii.

La Strada robi niezliczoną ilość rzeczy, aby przywrócić wolność i godność tym, którym te najważniejsze dla człowieka wartości brutalnie i bandycko zabrano. Sukcesywnie monitoruje i bada dynamikę zjawiska handlu ludźmi i niewolnictwa, a także szkoli i udziela fachowego wsparcia instytucjom zajmującym się ochroną praw człowieka. W Polsce pracownice Fundacji są rozpoznawalnymi ekspertkami zabierającymi publicznie głos, gdy któraś z historii zniewolonych kobiet stanie obiektem medialnej dyskusji. Same również reagują na tego typu sprawy, tak jak w 2014 roku, gdy zorganizowały pikietę pod Ambasadą Kuwejtu w Warszawie w proteście przeciwko tamtejszemu attache, który więził i zmuszał do niewolniczej pracy dwie obywatelki Filipin.

Inicjatorkami powstania La Strady były cztery kobiety – Teresa Oleszczuk, Joanna Garnier, Stana Buchowska i Irena Dawid-Olczyk, a inspiracją była dla nich zorganizowana w Polsce, Czechach i Holandii akcja mająca na celu zapobieganie handlowi kobietami w Europie Środkowo – Wschodniej.Trzeba przy tym zauważyć, że pomysłodawczynie Organizacji zaczynały pracę od zera, ponieważ problem handlu kobietami na szeroką skalę nie funkcjonował w przestrzeni publicznej przed pojawieniem się Organizacji. Godnym podziwu jest również to, że sposób udzielania pomocy i podejmowane przez nią wyzwania są bardzo dynamiczne i przybierają różne formy.

Wspomnieć należy, iż wszystkie działania Fundacji prowadzone są w sposób niezwykle dyskretny i spersonalizowany. La Strada daje wsparcie psychologiczne i prawne, ale nigdy nie przymusza do wszczęcia kroków prawnych czy kontaktu z policją jeśli ofiara nie jest na to gotowa lub po prostu sobie tego nie życzy. Bez wątpienia to jedno ze źródeł skuteczności Organizacji, dzięki któremu wzbudza ona coraz większe zaufanie wśród osób potrzebujących pomocy, a także zapobiega ich marginalizacji i wiktymizacji.

La Strada zdaje się dostrzegać siłę jaką mogą mieć dziś media w popularyzowaniu wiedzy i poruszaniu ważnych społecznie tematów. Jej stałą ambasadorką jest aktorka Anna Cieślak znana z roli w filmie Masz na imię Justine, który o handlu ludźmi opowiadał, ale w niektóre akcje angażuje się zdecydowanie więcej znanych osób – tak jak podczas serii imprez nazwanych Jestem Wolnikiem zorganizowanych z okazji 17. urodzin Organizacji, w których, oprócz ambasadorski,  aktywny udział wzięli Czesław Mozil, Renata Przemyk, Marika, Agata Młynarska, Ewa Kasprzyk, Dariusz Wasilewski oraz Małgorzata Socha. Stałym współpracownikiem Fundacji jest też prof. Zbigniew Izdebski.

Należy pamiętać o tym, iż problemy, z którymi walczy La Strada to zjawiska, za dokonywanie których grozi odpowiedzialność karna. W związku z tym szczególną uwagę należy zawrócić na bezpieczeństwo, zarówno ofiar, jak i pomagających. Z uwagi na to nie znajdziemy informacji o adresie siedziby Fundacji ani opisu konkretnych działań kierowanych do jej podopiecznych. Dyskrecja, bez wątpienia, jest kluczem powodzenia działań La Strady. Tylko w pierwszych dziesięciu latach działalności, do 2005 roku, dzięki Fundacji ujawniono ponad 300 przypadków handlu ludźmi i skazano prawie 700 winnych tego okropnego procederu.

Organizacja prowadzi również akcje skierowane do ludzi, którzy planują emigrację zarobkową, takie jak prowadzone od marca 2014 roku poradnictwo przedwyjazdowe dla chcących podjąć pracę w Holandii. Uruchomienie takiego telefonu zaufania było elementem projektu Holandia - wsparcie bezpiecznej emigracji oraz ochrona przed handlem ludźmi - poradnictwo i pomoc dla polskich emigrantów, który trwał do końca roku. Ważnym jest, że działania w ramach tej akcji skierowane były nie tylko do potencjalnych emigrantów, ale też do pracowników Ośrodków Pomocy społecznej i lokalnych organizacji pozarządowych, a materiały informacyjne rozpowszechniane były zarówno w urzędach pracy, jak i w autobusach i busach wożących pracowników z Polski do Holandii.
    
    
Milena Molenda
Anna Jarkiewicz

baner02.jpg