slogan
Trzeci sektor w Irlandii

Organizacje pozarządowe w Irlandii działają prężnie i licznie. Nikogo nie dziwi, że zatrudniają pracowników i wypłacają pensje.Mają ogromne poparcie społeczne, co widać chociażby w rosnącej liczbie wolontariuszy.

Irlandia może poszczycić się świetnie rozbudowaną strukturą organizacji pozarządowych. Według bazy Benefacts na dzień dzisiejszy w Irlandii istnieje prawie 18 i pół tysiąca organizacji non-profit, a pierwsze z nich powstały tam już przed 1950 rokiem. W irlandzkich organizacjach zatrudnionych jest ponad 100 tysięcy pracowników i działa ponad 560 tysięcy wolontariuszy! Co ciekawe ponad dwie trzecie działaczy to kobiety. W dodatku liczba ta od siedmiu lat stale rośnie, co świadczy o coraz większej świadomości problemów społecznych i zainteresowaniu taką formą aktywności.

Wartościami, które leżą u podstaw irlandzkiego porządku społecznego są: równość, godność i prawa człowieka. To właśnie z potrzeby zapewnienia tych praw osobom chorym, bezdomnym lub ofiarom przemocy zrodziły się stowarzyszenia takie jak: Cope, Dublin Simon Community, Focus Ireland, czy Goal Ireland.

Jednym z problemów, któremu stawiają czoła irlandzkie organizacje NGO, jest rosnąca od lat 90. liczba imigrantów. Africa Centre zajmuje się asymilacją osób z Afryki na terenie Irlandii, natomiast fundacja MRCI strzeże równych praw dla ogółu osób przybywających do pracy w tym kraju, w tym także osób z Polski. Co ciekawe, wiele Polaków jest zatrudnionych w tego typu instytucjach.

Organizacje NGO zajmują się również kwestiami politycznymi. Przykładem jest konflikt między Izraelem a Palestyną, w który angażują się organizacje pozarządowe, a olbrzymia część tych działań jest finansowana przez rząd Irlandii. Al Haq, Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Miftach, to tylko niektóre z wielu irlandzkich, palestyńskich, izraelskich, a także międzynarodowych stowarzyszeń działających w tym obszarze.

Z czego utrzymują się organizacje non-profit? Głównym źródłem funduszy są oczywiście dotacje od państwa oraz prywatnych osób. Lwia część zasobów finansowych wędruje do pracowników fundacji. Ponad polowa rocznych budżetów w wiekszości organizacji to wynagrodzenia.

Aktywność wykracza poza obszar problemów społecznych. Wiele działań skupia się wokół świata kultury, edukacji, rozwoju, czy rekreacji. Dzięki temu swoje miejsce w szeregach fundacji mogą znaleźć profesjonaliści w najróżniejszych dziedzin. Wśród poszukiwanych można znaleźć m.i. takie zawody jak: animator, DJ, nauczyciel tańca, kierowca czy grafik. Zastanawiasz się, czy trudno jest zostać wolontariuszem? Nie ma w tym nic trudnego! Oferty wolontariatu w lokalnych, a także wielkich, międzynarodowych fundacjach, można bez problemu znaleźć na oficjalnych portalach lub w bazach ofert wolontariackich (np. volunteer.ie).

Najpopularniejszą metodą odnajdywania ochotników jest tzw. marketing szeptany. Na ogłoszenia można trafić także przez social media oraz reklamy w tradycyjnych mediach lub bezpośrednio w lokalnym centrum wolontariatu. Ilość ofert zależy od lokalizacji - przykładowo dla największych miast w Irlandii -Dublina i Cork widnieje średnio 300 ogłoszeń dotyczących wolontariatu.

Asia Niedźwiedzka

Aleksandra Wajgert

baner02.jpg