slogan
Edukacja w czołówce zainteresowań III sektora

Polskie organizacje pozarządowe coraz częściej decydują się działać w obszarze edukacji. Zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie nadal rośnie. Co ciekawe, działania są coraz bardziej innowacyjne. Jak je oceniacie?

Fundacja Nauka Dla Środowiska jest partnerem i jedynym w Polsce operatorem światowego programu edukacji społeczno - finansowej Aflatoun. Program ten odkrywa potencjał dzieci oraz stwarza im warunki do wyjątkowych doświadczeń edukacyjnych. Celem programu jest wykształcenie w dzieciach umiejętności krytycznego myślenia, wykorzystania swojego potencjału. Dodatkowo wyposaża on dzieci w podstawową wiedzę o finansach, prawach i obowiązkach.

Twórcy i realizatorzy programu wychodzą z założenia, iż edukacja społeczna przygotowuje dzieci do roli odpowiedzialnych obywateli, którzy będą zaangażowani w życie społeczne. Zdają sobie sprawę z tego, iż dzieciństwo to czas, w którym dużą rolę odgrywa ciekawość świata i chęć uczenia się. Program Aflatoun przedstawia nowe sposoby zdobywania interesującej wiedzy i korzystania z niej w różnych dziedzinach życia.

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) oferuje szeroki wachlarz inicjatyw w zakresie edukacji. Jedną z nich jest Fundacja Dobrej Edukacji, która działa na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i stałej profesjonalizacji ich pracy. Obecnie skupia się na tworzeniu w Polsce "innowacyjnej instytucji kształcenia nauczycieli w oparciu o najlepsze światowe wzorce". Z kolei program "English Teaching" inicjuje i wspiera działania promujące język angielski wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży na pierwszym miejscu stawia wszechstronny rozwój młodych ludzi. Fundacja zaprasza nauczycieli, opiekunów na szkolenia i konferencje, umożliwia spotkania z ekspertami oraz udziela wsparcia finansowego na realizację ciekawych inicjatyw. Przedstawiciele Fundacji zdają sobie sprawę ze zmieniających się zapotrzebowań młodych ludzi, dlatego też dążą do tego, by młodzież miała możliwość dzielenia się swoimi opiniami, bo to właśnie one w dużym stopniu wpływają na końcowy efekt oferty. Celem przedsięwzięć jest nie tylko intelektualny i fizyczny rozwój dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim rozwijanie ich kompetencji społecznych, które przyczyniają się do sukcesu na wielu płaszczyznach życia.

Kinga Ustaianowska

baner02.jpg