slogan
Marzenie Profesora Religi

Nierozerwalnie związana z postacią wybitnego polskiego kardiochirurga Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi ma jeden, szczególny cel: ratować ludzkie życie z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod. Priorytetem jest serce.

Fundacja powstała w roku 1991, czyli sześć lat po tym, jak prof. Zbigniew Religa dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. Założona przez słynnego kardiochirurga organizacja przez wiele lat pozostawała pod jego kierownictwem. Wiadomo jednak, że marzeniem każdego lekarza jest uratowanie jak największej liczby ludzkich żyć - ale też prawdą jest, że czasem, bez możliwości przeszczepu nie jest to możliwe. Profesor Zbigniew Religa na skomplikowanych operacjach przeszczepienia serca nie poprzestawał - jego fundacja miała być, i jest do dziś, miejscem, w którym prowadzone są prace naukowo-badawcze nad protezami i zastawkami serca, rozwiązaniami z obszaru biotechnologii, biocybernetyki oraz bioinżynierii. Największym marzeniem wybitnego kardiochirurga było stworzenie w pełni implantowanego sztucznego serca - niestety ten cel fundacja zrealizowała dopiero pięć lat po śmierci profesora Religi. Jak zaznaczał wieloletni przyjaciel i współpracownik Zbigniewa  Religi, prof. Jan Sarna, cel i marzenie zostały spełnione pośmiertnie: ośrodek naukowy wprowadził na globalny rynek sztuczną protezę Religa Heart EXT.

Warto przy tym wiedzieć, że „opracowane w fundacji polskie protezy serca ratują chorych ze skrajnie niewydolnym sercem, zakwalifikowanych do transplantacji. Podtrzymują chorego przy życiu w czasie oczekiwania na przeszczep i odciążają chory narząd, co w niektórych przypadkach daje szansę uniknięcia przeszczepu”. Odnoszący sukcesy program „Polskie Sztuczne Serce”, koordynowany i współtworzony przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w zakresie konstrukcji protez serca, skupił ponad 20 polskich instytutów naukowo-badawczych i wiodących klinik kardiochirurgicznych.

Jak czytamy na portalu naukawpolsce.pap.pl, „proteza serca Religa Heart EXT to nowa generacja pozaustrojowej protezy pulsacyjnej, przeznaczonej do wspomagania pracy serca w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych na czas kilku - kilkunastu miesięcy”. Co ciekawe, eksperymentalną operację z jej wykorzystaniem po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie. Zespołowi, który wykonał przeszczep, przewodniczył dr med. Grzegorz Religa, syn wybitnego kardiochirurga. Pacjent, 50-letni mężczyzna ze skrajną niewydolnością serca przeszedł ją pomyślnie.

Warto zaznaczyć, że Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w ciągu ponad dwudziestu lat istnienia odniosła także szereg innych sukcesów. Obecnie zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują w znanych na całym świecie pracowniach sztucznego serca, biocybernetyki oraz biorobotyki medycznej. Organizacja zajmuje się nie tylko pracą naukowo-badawczą, ale także realizuje program szkoleniowo-stypendialny dla kadr medycznych – zarówno z kraju, jak i z innych państw.

Do swoich największych sukcesów Fundacja zalicza wdrożenie Systemu Mechanicznego Wspomagania Serca POLCAS oraz stworzenie oryginalnej biologicznej protezy zastawki serca z żywej tkanki ludzkiej, a także opracowanie prototypu robota kardiochirurgicznego Robin Heart. Organizacja założona przez profesora Religę wielokrotnie była nagradzana za swoją działalność, została wyróżniona m.in. za całokształt działalności na II Międzynarodowych targach Nowych Technologii, Innowacji, Wzornictwa Przemysłowego Intertechnology99.

Judyta Kokoszkiewicz

baner02.jpg