slogan
Droga do samodzielnego życia

Porady

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia zaprasza osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu:

CENTRUM PORADNICTWA REWALIDACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH LOKOMOCYJNYCH, ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH I PSYCHICZNYCH.

Projekt realizowany od 01.01.2017 r do 31.03.2019 r.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi w celu usamodzielnienia się. Szczególny nacisk kładziony będzie na poradnictwo w płaszczyźnie społecznej i psychicznej, w tym informacje na temat prawa i uprawnień, doradztwo rewalidacyjne, przekaz informacji na temat doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Kadrę stanowią osoby z niepełnosprawnościami, które na własnym przykładzie doradzać będą jak można osiągnąć drogę do samodzielnego życia. Uświadomimy zainteresowanym osobom co można zyskać dzięki wierze we własne możliwości. Naszym podstawowym zamiarem jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności życiowej, by osoba z dysfunkcją ruchową już nigdy nie poczuła się bezradna, samotna i bezsilna w pełnieniu ról społecznych.

Organizator: STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

baner02.jpg