slogan
Tertio Millennio - wizja Jana Pawła II

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente . Sześć lat później Instytut zmienił się w Fundację.

Zgodnie z wizją Jana Pawła II czas oczekiwania do należytego przeżycia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 miał zostać wykorzystany przede wszystkim do ponownego głębokiego przeżycia wiary, a z drugiej strony do poszukiwania odważnych rozwiązań problemów XXI wieku, związanych z coraz większym odrywaniem się Zachodu od swych chrześcijańskich korzeni.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: gromadzenie i udostępnianie publikacji poświęconych nauczaniu papieskiemu, prowadzenie prac badawczych w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, prowadzenie seminariów i szkoleń poświęconych społecznemu nauczaniu Jana Pawła II; współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki, religii i kultury.

Bardzo ważnym projektem Fundacji Instytutu Tertio Millennio, przy współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. Józefa Tischnera jest medialne archiwum Jana Pawła II dokumentujące życie i myśl Jana Pawła II. Medialne Archiwum zostało powołane, aby udokumentować bezpośrednie relacje ludzi, którzy znali Papieża. Głównym celem jest nagranie wspomnień osób, których losy związane były z Karolem Wojtyłą – Papieżem. Wywiady mają charakter filmowych wywiadów dokumentalnych i służą do rozwijania badań nad pontyfikatem Jana Pawła II. Posiadają wartość bezcenną. Działalność archiwum ma charakter non profit i wszystkie środki przeznaczone są na rozwijanie projektu. Archiwum utrzymuje się dzięki wsparciu finansowemu instytucji i prywatnych osób.

Medialne Archiwum w ciągu dwóch lat zamierza zrealizować ok. 200 wywiadów, dających blisko 800 godzin nagrań. Wywiady przeprowadzone zostaną z osobami, które pamiętają Karola Wojtyłę z Wadowic i czasów okupacji, następnie z pracy duszpasterskiej na parafiach w Niegowici i w Krakowie, studentami i profesorami KUL-u, księżmi i pracownikami Kurii Krakowskiej, naukowcami i artystami, z którymi współpracował Karol Wojtyła, a następnie Jan Paweł II oraz tymi, których inspirował on swoim życiem i nauczaniem, osobami z dawnej opozycji antykomunistycznej, dawnymi i obecnymi władzami. Specjalną część wywiadów będą stanowić wspomnienia związane z wydarzeniami, które odbyły się w Polsce po odejściu Papieża. Nagrywane wywiady trwają od 2 do 6 godzin. W formie nagrań filmowych utrwalone zostaną także miejsca związane z Janem Pawłem II. Archiwum gromadzi również skany zdjęć, kopie nagrań audio, kopie dokumentów związanych z Karolem Wojtyłą a będących w posiadaniu osób prywatnych lub instytucji.

Fundacja organizuje również Konkurs Papieski, największy w Polsce konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Warto wziąć udział w Konkursie, gdyż oprócz intelektualnej przygody oraz gwarantowanej satysfakcji, na zwycięzców czeka nagroda główna – wycieczka do Rzymu oraz indeksy na kierunki filozofia i teologia na sześciu uczelniach w Polsce.

Jednym z unikalnych przedsięwzięć jest Szkoła Zimowa prowadzona w formie seminarium wyjazdowego poświęconego aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną, na której ścierają się różne poglądy i zdobywanie wiedzy. Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, a także rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. Celem Fundacji jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

Fundacja organizuje także Szkołę Letnią, której głównym tematem jest kultura moralności. W trakcie seminarium poruszane są istotne zagadnienia: moralny kryzys kapitalizmu globalnego, świeckość i rodzina, wzrost islamu w Europie, wolność religijna, ekumenizm, dialog międzywyznaniowy, bioetyka i kultura życia. Ponadto oprócz ponaddwutygodniowego intensywnego wysiłku intelektualnego przewidziane są wizyty w miejscach ważnych dla polskiej historii i kultury, takich jak: Częstochowa, Auschwitz, żydowska dzielnica Krakowa, Świątynia Św. Faustyny, Zamek Królewski i Katedra na Wawelu oraz trasa wycieczkowa „Kraków Karola Wojtyły”. Program oferuje także udział w modlitwie i codziennej mszy. Seminarium jest adresowane dla studentów i absolwentów powyżej 35 roku życia z Ameryki Północnej, Polski, wschodniej i centralnej Europy. W trakcie wykładów i spotkań panuje przyjacielska atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości i otwartości na różne kultury. Warto więc przeżyć taką przygodę.

Natalia Krzemień

Fotografie - materiały Fundacji Instytutu Tertio Millennio

baner02.jpg