slogan
Organizacja symbol - Lekarze bez Granic

Mają główną siedzibę w Genewie, oddziały na całym świecie i... Pokojową Nagrodę Nobla. Dostarczają lekarstwa i opiekę medyczną tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, czyli w miejsca, gdzie panuje bieda albo toczą się wojny.

Organizacja Lekarze bez Granic (fr. Médecins Sans Frontières, w skrócie MSF) została powołana do życia w 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy, którzy pracując na terenie Bangladeszu i Nigerii dostrzegli potrzebę utworzenia formalnej instytucji zrzeszającej lekarzy pracujących w odległych zakątkach Ziemi.

Podstawą do założenia organizacji było przekonanie, że każda istota ludzka ma prawo do opieki lekarskiej, niezależnie od tego, w jakiej części świata mieszka. Praca Lekarzy bez Granic skupia się na krajach Trzeciego Świata oraz miejscach dotkniętych chorobami zakaźnymi, takimi jak HIV i malaria, klęskami żywiołowymi oraz konfliktami zbrojnymi. Każdego roku pomoc medyków w postaci wielu przeprowadzonych zabiegów i szczepień trafia do milionów potrzebujących - w szczególności dzieci. Lekarze brali udział m.i. w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią grypy w Afryce oraz w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku.

Pomoc w trudnych warunkach niosą wolontariusze oraz stali pracownicy, którzy często sami ryzykują przy tym utratą zdrowia, a nawet życia. Lekarze prowadzą intensywne działania m. i. na terenie Syrii, Sudanu i Afganistanu, gdzie często eskalacje konfliktu zmuszają konwoje medyczne do nagłej ewakuacji, co uniemożliwia dalsze udzielanie pomocy chorym ludziom. Poza leczeniem MSF ma duży wkład w nagłaśnienie palących problemów społecznych i ekonomicznych oraz egzekwowanie praw na rzecz osób pozbawionych własnego oficjalnego przedstawicielstwa.

Źródłem finansowania organizacji są głównie rządy, przedsiębiorstwa, inne organizacje, a także osoby prywatne. Umożliwienie pracy wolontariuszy w poszczególnych państwach wymaga dużego zaplecza logistycznego, dlatego stowarzyszenie wciąż poszukuje zarówno lekarzy ogólnych i specjalistycznych jak i organizatorów, psychologów, kierowców i przedstawicieli wielu innych profesji. Wyjazd na akcję organizacji to szansa na poznanie innej kultury w odległym regionie świata. Każda misja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, dlatego wolontariusz musi spełniać konkretne kryteria - przykładowo o pozwolenie nie mogą się starać studenci oraz lekarze bez odpowiedniego doświadczenia.

Chociaż najbliższa placówka Médecins Sans Frontières znajduje się w Berlinie, w Warszawie i Krakowie odbywają się spotkania z przedstawicielami MSF, gdzie relacjonowane są bieżące wyjazdy oraz udzielane są wskazówki dotyczące ewentualnego zgłoszenia się do takiej akcji.

Aleksandra Wajgert

baner02.jpg