slogan
Idea fair trade - co to znaczy?

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” zostało powołane do życia w roku 2003 przez grupę ponad 20 entuzjastów idei fair trade. Jego celem jest budowa świadomości społeczeństwa w zakresie sprawiedliwego handlu przez działania edukacyjne i PR, a także pomoc rozwojowa na rzecz ubogich producentów z Globalnego Południa poprzez sprzedaż produktów przez nich wytwarzanych.

Sprawiedliwy handel to idea partnerstwa handlowego opartego na szacunku, dialogu, przejrzystości i równości. Jego celem jest zapewnienie dobrych warunków pracy, warunków handlowych oraz ochrony praw producentów i pracowników z rozwijających się krajów położonych między innymi w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Karaibach i Oceanii.

Idea sprawiedliwego handlu jest istotna z punktu widzenia przeciwdziałania ubóstwu, wynikającemu między innymi z nierównych warunków handlowych czy niskiego wynagrodzenia. Może to być związane z brakiem dostępu drobnych przedsiębiorców do rynków zbytu, co zmusza ich do korzystania z niesprawiedliwych pośredników. Inne ważne problemy związane ze sprawiedliwym handlem to praca niewolnicza, praca dzieci, a także uzależnienie od pomocy z krajów wysokorozwiniętych.

Zasady fair trade ustalone przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu (WFTO) uwzględniają między innymi godziwą zapłatę, sprawiedliwą cenę, zakaz dyskryminacji, dbałość o środowisko naturalne oraz zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Jako rozwiązanie globalnych kwestii, sprawiedliwy handel uwzględnia budowanie potencjału drobnych wytwórców, szansę dla wykluczonych producentów, przejrzystość i odpowiedzialność a także stosunki handlowe oparte na solidarności, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jest to idea oparta w dużej mierze na znanej zasadzie ofiarowania wędki, a nie ryby, jako metody rozwiązania lokalnych problemów.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” oparte jest na tych samych zasadach. Jego działania polegają między innymi na ułatwianiu handlu poprzez dystrybucję produktów Fair Trade pochodzących od drobnych wytwórców z krajów globalnego południa. Można je nabyć między innymi poprzez sklep internetowy Fair Trade 100% oraz sklep stacjonarny w Poznaniu – pierwszy i jak na razie jedyny Sklep Świata w Polsce.

Ponadto, organizacja prowadzi projekty promujące ideę sprawiedliwego handlu, a także propagujące wiedzę na temat oznaczeń produktów stworzonych zgodnie z jego zasadami (certyfikaty i oznaczenia takie jak Fairtrde, Naturland Fair, Ecocert Fair Trade czy WFTO Fair Trade Guranatee System).

Do najbardziej rozpoznawalnych akcji fundacji należy projekt PRICE (Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe) organizowany przy współpracy z Unią Europejską, którego celem było rozpowszechnienie informacji na temat etycznego finansowania. Jednym z rezultatów projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat pozytywnego wpływu odpowiedzialnej polityki gospodarczej krajów bogatszej Północy na handel i inwestycje w krajach globalnego Południa.

Idea sprawiedliwego handlu promowana była podczas gry miejskiej organizowanej w ramach akcji „Aware & Fair”, poprzez zwiększenie świadomości wśród nauczycieli w ramach inicjatywy „Ethical Consumerism in European Education”, a także przeciwdziałanie nadmiernej konsumpcji dzięki projektowi “From overconsumption to solidarity”.Do bieżących działań organizacji należą obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu (13 maja), a także promocja innych inicjatyw tego typu, między innymi targów, debat oksfordzkich, marszów czy konferencji.

Justyna Frankowska

baner02.jpg