slogan
PRO ARTE. Porozumienie przez sztukę

Fundacja PRO ARTE powstała w 2002 roku we Wrocławiu. Zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych w całej Polsce i za granicą. Współpracuje z genialnymi artystami z całego świata oraz promuje młodych artystów.

Ideą przewodnią Fundacji jest budowanie porozumienia poprzez sztukę ponad granicami w atmosferze wzajemnej tolerancji. Prowadzi działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu szkoleń, kursów, seminariów i konferencji, organizowaniu i wspieraniu wymiany międzynarodowej w zakresie celów Fundacji. Jedną z misji organizacji jest działanie na rzecz Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Współpracuje z parafiami katolickimi, ewangelickimi, prawosławnymi oraz z Gminami Żydowskimi w Polsce i za granicą. Organizuje koncerty, wystawy, warsztaty, festiwale, spotkania, wykłady skierowane do szerokiego grona odbiorców. Fundacja PRO ARTE współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Polsce i za granicą działającymi na rzecz europejskiego dziedzictwa mniejszości narodowych i religijnych.

Działalność Fundacji PRO ARTE opiera się na dziedzictwie kulturowych przeszłości,a jednocześnie odpowiada zapotrzebowaniu współczesnych odbiorców. Gra młodych polskich i niemieckich muzyków Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk na wrocławskim rynku podczas spektaklu „Anioły Europy” stanowiła o ogromnej sile oddziaływania sztuki znoszącej podziały.

Wydarzenia organizowane przez Fundację PRO ARTE niejednokrotnie wykraczają poza muzykę, zmierzają w kierunku malarstwa, literatury, teatru, filmu, panelu dyskusyjnego czy wykładu, religii, edukacji, polityki. Motto działań Fundacji – porozumienie poprzez sztukę.

Fundacja PRO ARTE została powołana do organizowania jedynej we Wrocławiu imprezy prezentującej kulturę żydowską. Na scenie festiwalowej wystąpiły gwiazdy światowej sceny żydowskiej, między innymi kantor Schmuel Barzilai, Chava Alberstein czy nowojorski zespół Klezmatics. Spotkania z Kulturą Żydowską zostały przekształcone w Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA, co z języka hebrajskiego oznacza „radość”.

SIMCHA jako jeden z trzech największych festiwali żydowskich w Polsce, stworzony 19 lat temu we Wrocławiu służy odkrywaniu bogactwa żydowskiej kultury. W dzielnicy Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu jest znakomita okazja, aby cieszyć się wspólnym posiłkiem (kolacja szabatowa), ale także jego przygotowywaniem (warsztaty kulinarne), nauką nowych rzeczy (np. języków żydowskich) oraz odkrywaniem ciekawostek o innej kulturze i własnym mieście (wykłady i panele dyskusyjne).

Ciekawą atrakcją jest całodzienny Jarmark Żydowski na dziedzińcu Synagogi na dziedzińcu Synagogi pod Białym Bocianem, w czasie którego wystawcy i restauratorzy oferują żywność koszerną, produkty ekologiczne, rękodzieło, sztukę, zabawki, a nawet ubrania. W trakcie trwania festiwalu dla studentów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowywany jest piknik.

Festiwal Simcha pozwala poznać i zrozumieć różnorodność żydowskiej kultury. Jest to istotne z punktu widzenia żyjącej tutaj mniejszości żydowskiej, jak i dla pozostałych mieszkańców miasta. Festiwal oferuje przyciągające uwagę wykłady o żydowskich przesądach lub powojennym teatrze żydowskim, a także możliwość uczestnictwa w przygotowaniach do Szabatu (Biała Noc).

Trzeba wspomnieć, iż Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA łamie stereotypy, uczy szacunku i tolerancji dla odmienności kultur. W ostatnich czasach znacząco wzrosło zainteresowanie tematyką żydowską w Polsce. Z pewnością przyczyniła się do tego tragiczna historia narodu żydowskiego, chęć poszukiwania dawnych przodków, rozpowszechnianie wiedzy o kulturze tego narodu poprzez organizowanie tego typu festiwali, jak Festiwal Simcha. Istotne znaczenie ma również Festiwal Kultury Żydowskiej w Warszawie i Krakowie oraz Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską w Sopocie.

Kolejnym wartym uwagi projektem Fundacji jest Young Classic Wratislavia – Festiwal Młodych Orkiestr. Rolą Festiwalu, który odbywa się od czerwca do września jest promocja młodych muzyków zafascynowanych grą w orkiestrach oraz pokazanie ich entuzjazmu i wspaniałych umiejętności szerokiemu gronu miłośników muzyki. Festiwalowe koncerty składają się z orkiestr symfonicznych i kameralnych z całego świata. Każdy meloman znajdzie bogaty i różnorodny repertuar festiwalowy – od znanych arcydzieł muzycznych do nowych muzycznych inspiracji. Od dawna wśród orkiestr zrzeszających najzdolniejszych młodych adeptów sztuki muzycznej z Polski
i Niemiec w sposób szczególny wyróżnia się Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk.

Prowadzony przez Fundację projekt „Pieśń Świata” jest połączeniem nie tylko malarstwa z muzyką, ale także różnych kultur i wyznań. W projektach uczestniczą chóry prezentujące różne wyznania. Prezentowana jest wystawa malarstwa inspirowanego ekumenizmem. Starotestamentalne teksty zawierają wartości ponadczasowe: sens tolerancji, wspólnego budowania nowego, fascynującego dzieła. Inspirują do indywidualnej refleksji oraz ostrzegają przed niebezpieczeństwami zawiści
i międzykulturowych konfliktów.

NK

Fotografia - materiały Fundacji PRO ARTE

baner02.jpg