slogan
Podróż przez historię

Tam, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością istnieje przestrzeń na szeroko pojęty artyzm. Fundacja Chronić Dobro prowadzić kulturalne i edukacyjne działania dla dzieci i dorosłych.

Fundacja Chronić Dobro kontynuuje zadania Benedyktyńskiego Instytutu Kultury, który powstał w 2008 roku wraz z odbudową wielkiej ruiny. Ciekawostką jest fakt, iż „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów” został uznany dwa lata temu za Pomnik Historii. Fundacja koordynuje niekomercyjną działalność klasztoru w zakresie: ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa klasztoru, tworzenia programu warsztatów i rekolekcji, opieki nad ekspozycją stałą Muzeum Opactwa i organizowania wystaw czasowych, prowadzenia działań edukacyjnych związanych z historią miejsca oraz benedyktynów dla różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin; organizowania koncertów, spotkań, spektakli; realizowania działań upowszechniających i przybliżających duchowość, tradycję i kulturę benedyktyńską, obsługi ruchu turystycznego.

Dla dzieci są przygotowane liczne warsztaty, które rozwijają kreatywność. Uczestnicy zajęć poprzez atrakcyjną formę podchodów poznają życie mnichów oraz wygląd i znaczenie klasztorów od średniowiecza do współczesności. Poznają również dzieje książki, a następnie z gęsim piórem będą mogli nauczyć się podstaw kaligrafii. Podczas zabaw ruchomych oraz zwiedzania klasztoru dzieci dowiadują się dlaczego ochrona zabytków jest ważna i czy przedmiot z dawnych czasów lub wielowiekowa budowla mogą nam służyć w dzisiejszych czasach. Odkrywają również zabytki na wzgórzu tynieckim oraz biorą udział w warsztatach plastycznych, gdzie wykonują naczynia i ozdoby z gliny.

Dzieci poznają legendy związane z Tyńcem, a następnie wykonują postacie nawiązujące do usłyszanych historii, aby za ich pomocą odegrać scenki teatralne. Ponadto na zajęciach plastycznych uczestnicy próbują zaprojektować własne ornamenty w stylu romańskim oraz fantastyczne stwory, natomiast dzięki wielkoformatowej grze planszowej poznają znaczenie klasztorów benedyktyńskich dla historii i kultury Polski. Ciekawą ofertę stanowią również interaktywne zajęcia, podczas których dzieci samodzielnie odkrywają zabytki archeologiczne związane ze wzgórzem tynieckim.

Z warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Fundację może skorzystać także młodzież. Podczas prezentacji oraz w czasie zwiedzania muzeum i klasztoru młodzież zaznajamia się z charakterystycznymi cechami oraz przykładami sztuki romańskiej z Polski i ze świata. Poznają, czym jest dziedzictwo kulturowe. Dzięki prezentacji multimedialnej oraz pracy grupowej zapoznają się z wątkami związanymi ze średniowieczem w literaturze, sztuce i architekturze, w kolejnych epokach aż po kulturę masową (komiks, film, teatr, muzyka). Poza tym młodzież dowiaduje się w jaki sposób i dlaczego zmieniały się prądy w sztuce oraz jak można rozpoznać poszczególne style zwiedzając dawny klasztor lub inną wielowiekową budowlę. W grupach próbują odszukać najważniejsze zabytki archeologiczne związane z Tyńcem i jego okolicami.

Unikatową ofertę Opactwa Benedyktynów w Tyńcu stanowią zajęcia pozwalające w praktyczny sposób wniknąć w tajniki codziennej pracy kopisty. Uczestnicy w czasie zajęć poznają dokładnie rolę i charakter skryptoriów klasztornych, kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej oraz różne rodzaje pisma średniowiecznego. Ponadto w ramach warsztatów uczestnicy wykonują miniatury książkowe. Dla miłośników średniowiecza i piśmiennictwa to nieprzeciętna rozrywka edukacyjna.

Fotografia z materiałów Fundacji Chronić Dobro.

NK

baner02.jpg