slogan
Projekt Pracownia

wsparcie społeczno-zawodowe

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni, PRACOWNIA to inicjatywa Miasta Gdynia, realizowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami. Długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy z miejscem zamieszkania i finansami. Pamiętaj, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w PRACOWNI. Do udziału w programie PRACOWNI zaproszone są osoby zamieszkujące Gdynię. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Bankiem Żywności.

baner02.jpg