slogan
Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność

“Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność” – brzmi motto międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz więźniów politycznych oraz przestrzegania praw człowieka. Amnesty International to organizacja działająca w Polsce od lat 70., na świecie zaś – dekadę dłużej. Z okazji zbliżającego się Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) przypominamy działania znanej organizacji.

Amnesty International jest organizacją pozarządową zrzeszającą ponad 7 milionów ludzi z całego świata. Jej nazwa w tłumaczeniu na język polski oznacza międzynarodową amnestię, czyli darowanie lub złagodzenie wymierzonych środków karnych. Stowarzyszenie organizuje liczne akcje, których celem jest przede wszystkim zapobieganie łamaniu praw człowieka. Za swoje zasługi w 1977 roku otrzymało ono Pokojową Nagrodę Nobla.

Stowarzyszenie zostało założone przez brytyjskiego prawnika Petera Benensona w 1961 roku. Podobno wszystko zaczęło się, gdy Benenson, jadąc londyńskim metrem, przeczytał gazetę, w której opisano historie dwóch portugalskich studentek skazanych na 7 lat pozbawienia wolności z powodu „wzniesienia toastu za wolność” w lokalnej bibliotece. Zbulwersowany tym wyrokiem, zdecydował się on podjąć kroki w tej sprawie. 28 maja w magazynie The Observer ukazał się jego artykuł zatytułowany „Zapomniani więźniowie”, zwracający uwagę czytelników na osoby uwięzione, torturowane czy zabite ze względu na ich poglądy lub religię. Autor wzywał do solidarnego stawania w obronie niewinnych i stanowczego sprzeciwienia się łamaniu artykułów 18. i 19. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W lipcu tego samego roku odbyło się międzynarodowe spotkanie sympatyków apelu Petera Benensona, na którym podjęto decyzję o „utworzeniu międzynarodowego ruchu na rzecz obrony wolności wyrażania opinii i wyznawania religii”.

Celem Amnesty International jest zapewnienie w każdym miejscu na ziemi pełnego respektowania praw spisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Aby to osiągnąć, organizowane są akcje i badania na rzecz zapobiegania i powstrzymania naruszeń prawa do fizycznej i psychicznej integralności, wolności sumienia i słowa oraz wolności od dyskryminacji. Metody działania stowarzyszenia uwzględniają organizację kampanii medialnych, tworzenie i udostępnianie raportów, a także wysyłanie zespołów badaczy w celu określenia sytuacji, a w razie potrzeby udzielenia pomocy.

Do głównych celów organizacji należy propagowanie praw kobiet, dzieci i mniejszości narodowych oraz etnicznych, sprzeciwianie się torturom, wspieranie praw więźniów sumienia i uchodźców, obrona ludzkiej godności oraz zniesienie kary śmierci.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przedsięwzięć organizacji jest „Maraton pisania listów” odbywający się co roku podczas weekendu sąsiadującego z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. W tym czasie pisane i wysyłana są listy w sprawie osób, których podstawowe prawa są zagrożone lub łamane. Dotyczą one m.in. osób zagrożonych egzekucją lub torturami, a także aresztantów pozbawionych kontaktu z prawnikiem, rodziną albo opieki medycznej oraz więźniów sumienia.

Justyna Frankowska

baner02.jpg