slogan
Międzynarodowy projekt związany z tematyką lotniczą "Learn&Fly "

projekt edukacyjny

Learn&Fly jest projektem edukacyjnym współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez partnerów z Polski (koordynacja), Portugalii i Hiszpanii. Projekt Learn&Fly odpowiada na problem braku podstawowych umiejętności uczniów związanych z tzw. STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki, poprzez zastosowanie innowacyjnych i angażujących metod nauczania związanych z lotnictwem.

baner02.jpg