slogan
Lepszy świat dla seniorów

Health Nest Uganda, w skrócie HENU, to organizacja non-profit nastawiona na pomoc osobom w podeszłym wieku. Walczy o prawa osób starszych do poczucia godności, przynależności do społeczeństwa i przejęcia kontroli nad własnym życiem. Organizacja domaga się też równego dostępu do podstawowej opieki medycznej dla najstarszych mieszkańców Ugandy.

HENU zaprasza na szkolenia i spotkania, podczas których seniorzy mogą rozwijać swoje umiejętności, poznawać się i dzielić sposobami na ulepszenie codziennego życia. Organizacja wspiera także osierocone wnuki, pozostające pod opieką dziadków, zapewniając im stypendia i pomoce szkolne. Misją HENU jest zainteresowanie całych społeczności problemem izolacji seniorów, by wspólnie i skutecznie walczyć o lepszy świat dla najstarszych.

Cel ten realizowany jest między innymi za pośrednictwem międzynarodowej kampani The Aging Demands Action, prowadzonej wspólnie z HelpAge (międzynarodową NGO posiadającą ponad 100 oddziałów w przeszło 70 krajach świata). Główna kampania organizacji - Age Demands Action, zrzesza aktywistów w młodym i podeszłym wieku, w walce o lepszy świat dla seniorów.

Owocną działalność HENU prowadzi także na rzecz przeciwdziałania zakażeniom wirusem HIV. Ciekawe projekty docenione zostały nominacją przez Cordian (jedną z największych organizacji rozwojowych na świecie) do pierwszej 12-nastki najbardziej zasłużonych NGO na świecie działajacych na rzecz walki z AIDS.

Źródłem finansowania działań Health Nest Uganda są datki przekazane przez osoby prywatne i różnego rodzaju instytucje. Organizację można wspomóc poprzez wpłatę na numer konta bankowego, podanego na stronie organizacji, przekazanie na jej rzecz pomocy szkolnych, ubrań, czy ciepłych okryć. Potrzebni są również wolontariusze z całego świata posiądających wiedzę i umiejętności opieki na osobami starszymi.

Martyna Bobruk

Fot. z materiałów Health Nest Uganda

baner02.jpg