slogan
Wizytówki
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Nazwa: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Adres: ul. Wola Zamkowa 12a, 87 – 100 Toruń

Tel./fax: Tel.: (56) 652-22-40 Fax: (56) 652-22-4

E-mail: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl

WWW: http://ekonomia-spoleczna.com.pl

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH