slogan
Wizytówki
KATEGORIA WIZYTÓWEK:
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Adopcje serca

Nazwa: Adopcje serca

Adres:

Tel./fax:

E-mail: ava@adopcjaserca.pl

WWW: http://adopcjaserca.pl

Amnesty International Polska

Nazwa: Amnesty International Polska

Adres: ul. Lelewela 8 01-624 Warszawa

Tel./fax: tel/fax: (22) 827-60-00

E-mail: amnesty@amnesty.org.pl

WWW: https://amnesty.org.pl

Bank Żywności w Trójmieście

Nazwa: Bank Żywności w Trójmieście

Adres: Al. Gen. J.Hallera 239 80-503 Gdańsk

Tel./fax: tel/fax (58) 325-24-48

E-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

WWW: http://bztrojmiasto.pl

Fundacja Daj Herbatę

Nazwa: Fundacja Daj Herbatę

Adres: ul. Korotyńskiego 6 m 12, 02-121 Warszawa

Tel./fax: Tel: 698 030 414

E-mail: dajherbate@gmail.com

WWW: http://dajherbate.wixsite.com/dajherbate

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "FORUM"

Adres: ul. Ogarna 26 80-958 Gdańsk

Tel./fax: 58 765 19 76

E-mail: fundacja.forum@wp.pl

WWW: http://fisk-forum.org.pl/

Fundacja Kapucyńska im. Bł. Aniceta Koplińskiego

Nazwa: Fundacja Kapucyńska im. Bł. Aniceta Koplińskiego

Adres: ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa

Tel./fax: Telefon: 797 907 148 Fax: +48 22 63

E-mail: biuro@fundacja-kapucynska.org

WWW: http://fundacja-kapucynska.org

Fundacja Rób Dobro

Nazwa: Fundacja Rób Dobro

Adres: Plac Kościuszki 5, pokój 101 41-205 Sosnowiec

Tel./fax:

E-mail: kontakt@robdobro.org

WWW: https://robdobro.org

Polskie Banki Żywności

Nazwa: Polskie Banki Żywności

Adres: Adres korespondencyjny: Al.Jerozolimskie 30 lok.8 00-024 Warszawa

Tel./fax: tel (22) 654 64 00 , fax (22) 654 64 0

E-mail:

WWW: http://www.bankizywnosci.pl

Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża

Nazwa: Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża

Adres: ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Tel./fax: Telefon: 22 32 61 200 Fax: 22 62 84

E-mail: zarzad.glowny@pck.org.pl / head.office@pck.org.pl

WWW: http://www.pck.pl

Spełniamy Marzenia

Nazwa: Spełniamy Marzenia

Adres: Ul. Św. Marka 34 31-024 Kraków

Tel./fax: Tel.: 12 422 10 38

E-mail: spelniamymarzeniafundacja@gmail.com

WWW: http://fundacjaspelniamymarzenia.prv.pl

Stowarzyszenie Włocławskie Mamy

Nazwa: Stowarzyszenie Włocławskie Mamy

Adres:

Tel./fax:

E-mail:

WWW: https://www.facebook.com/pg/WloclawskieMamy/about/?ref=page_internal

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Nazwa: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Adres: ul. bp. Bernarda Bogedaina 5, 50-514 Wrocław

Tel./fax: tel.: 71 367 12 37, faks 71 336 40 17

E-mail: wroclaw@TPBA.pl

WWW: http://www.bratalbert.wroclaw.pl/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=82

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH