slogan
Wizytówki
Fundacja Batorego

Nazwa: Fundacja Batorego

Adres: ul.Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa

Tel./fax: tel.: |+48| 22 536 02 00 fax:

E-mail: informacja@batory.org.pl

WWW: http://www.batory.org.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Nazwa: La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Adres: skrytka pocztowa nr 5 PL 00 - 956 Warszawa 10

Tel./fax: +48 22 622 19 85

E-mail: strada@strada.org.pl

WWW: http://www.strada.org.pl

Tolerado

Nazwa: Tolerado

Adres: ul. Miszewskiego 17/103 80-239 Gdańsk

Tel./fax:

E-mail: tolerado@tolerado.org

WWW:

WIZYTÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH